Voldoen aan het IBP-Normenkader in 2027

11 juni 2024

Vanaf 2027 zijn schoolorganisaties verplicht om het Normenkader IBP FO na te leven. Het eerste deel van het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs (Normenkader IBP FO) is in april 2023 gepubliceerd door het ministerie van OCW als onderdeel van het programma Digitaal Veilig Onderwijs (2023-2027). Het tweede deel, dat zich specifiek op Privacy richt, is op 6 juni jl. gepubliceerd. Hiermee weten scholen waar ze aan toe zijn en kunnen ze een groeipad uit gaan zetten om in 2027 compliant te zijn.

Normenkaders zijn standaarden en kunnen betrekking hebben op de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals de bekende “ISO-normen”. Door te voldoen aan een normenkader laat je als organisatie zien dat je producten, diensten of processen voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. In het IBP-normenkader FO staan de normen omschreven voor een digitale veilige schoolorganisatie. De lancering van het IBP-normenkader FO is een nieuwe stap op weg naar verdere professionalisering voor het onderwijs. Tot april 2023 bestond er geen eenduidig normenkader op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het onderwijs. Eerder werden de kaders gevormd door de wetgeving zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voorgezet onderwijs (veiligheid) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze beide directeuren, Tonny Plas en Henk van de Hoef gaan in het onderstaande artikel uitgebreid in op wat er op de scholen af gaat komen en op welke manier scholen geholpen kunnen worden om hieraan op tijd te gaan voldoen.

Lees hier het artikel van Tonny Plas en Henk van de Hoef.