Update checklist maatregelen Microsoft

11 mei 2022

In ons nieuwsbericht van 14 maart jl. hebben wij verteld over de DPIA die de Privacy company heeft uitgevoerd in opdracht van SURF en SLM Rijk een DPIA (privacytoets) op producten van Microsoft, waaronder Teams, Onedrive en SharePoint. Uit de DPIA zijn privacy risico’s naar voren gekomen bij het gebruik van deze producten. Naar aanleiding hiervan heeft SIVON een handleiding beschikbaar gesteld met te nemen maatregelen.

De checklist dat door Privacy op School was opgesteld en toegevoegd aan het bericht heeft inmiddels een update gekregen. Deze checklist is een middel voor onderwijsinstellingen om vast te leggen welke van deze maatregelen genomen zijn of wat de status is. De onderwijsinstelling kan deze checklist zelf aanvullen/wijzigen en vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld de eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming te informeren.

Lees hier alles over de uitkomsten van de DPIA op Microsoft.
Lees hier onze laatste versie van de checklist.

Meer informatie kan je op de website van SIVON vinden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!