Kwetsbaarhedenscan

Voor medewerkers

 4.500,00

p

Klik op toevoegen voor het samenstellen van je offerte

ONTDEK HOE JE DE INFORMATIEBEVEILIGING VERBETERT

We horen het steeds vaker: ‘gegevens van klanten gelekt’, ‘rekeningen geplunderd’, ‘hackers breken in op infrastructuur organisatie’. Cybercrime komt steeds vaker voor. Het risico is dat er persoonlijke en/of bijzondere persoonsgegevens worden gelekt. Met deze gegevens kunnen criminelen fraude plegen, geld stelen of geld eisen voor het ont sleutelen van uw bestanden.

Voor wie
Privacy Officers, schoolleiding of IT-ers
Hoe lang
Wat doen we?

De volgende testen kunnen worden uitgevoerd om de beveiliging van de ict-voorzieningen te testen;

Penetratietest websites
Door een penetratietest op de websites uit te voeren krijgt de school of het bestuur inzicht in de weerbaarheid van de sites en, mocht de website bekende veiligheidsgaten bevatten, hoe dit beter kan worden beveiligd.

Penetratietest (internet gekoppelde) ICT-middelen 
Aan de hand van algemene informatie, verstrekt door de leidinggevenden, wordt gekeken naar de veiligheid van de ICT-infrastructuur, zoals dat zichtbaar is vanuit de buitenkant.

Penetratietest op locatie 
Met een interne scan van het schoolnetwerk analyseren we wat een hacker ziet op het moment dat hij binnen wil komen en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Voorafgaand aan dit proces wordt met het bevoegd gezag een overeenkomst getekend waarin geheimhouding wordt gewaarborgd en afgesproken wordt dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd die het netwerk en applicatie landschap in gevaar kunnen brengen.

Resultaat

Na de test maken we een rapport op met daarin concrete adviezen over hoe de informatiebeveiliging kan worden verbeterd.

Tip: De Penetratietest wordt vaak gecombineerd met de inhuur van de Mystery guest.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

0
Vrijblijvende offerte
Kortingscode toevoegen