Privacy op School Award 2023

26 mei 2023

De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. In hoeverre lukt het de scholen om hieraan te voldoen? Om die vraag goed te beantwoorden houdt Privacy op School een benchmark bij voor het onderwijs. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) in Amsterdam en Stichting PCOU Willibrord in Utrecht zijn de organisaties die het afgelopen jaar met een overall gemiddelde volwassenheidscore van 3,7 en 3,4 (schaal 1-5) het hoogst hebben gescoord in onze AVG Benchmark. Reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje te zetten!

   

Foto links: Tonny Plas feliciteert Peter Schep, Hoofd ICT & Jeroen van Maanen, Privacy Officer van St. PCOU Willibrord
Foto rechts: Jeroen Bosman feliciteert Lotfi Oulad Ben Youssef, Teammanager HRM van Stichting Progresso (SOVOP)

Afgelopen week gingen wij langs bij Peter Schep, Hoofd ICT en Jeroen van Maanen, Privacy Officer van St. PCOU Willibrord en bij Lotfi Oulad Ben Youssef, Teammanager HRM van Stichting Progresso, om hen te verrassen met de Privacy op School Award. Beiden gaven aan blij verrast te zijn en de award graag in ontvangst te nemen. Uiteraard namens de eigen organisatie en in het bijzonder namens alle bij het IBP-traject direct betrokken collega’s.
Stichting Progresso verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Zij hebben, binnen het voortgezet onderwijs, met een 3,7, het hoogst gescoord in onze AVG Benchmark. Datzelfde geldt voor Stichting PCOU Willibrord, die met een 3,4, de hoogste score behaalde van de primair onderwijs organisaties. De uitreiking van deze Privacy op School Award doen we niet zonder reden op 25 mei 2023. Het is die dag precies vijf jaar geleden dat de AVG-wetgeving binnen de EUR in werking trad.

De volwassenheidsscore van beide organisaties geeft aan dat zij in voldoende mate in controle zijn als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent niet alleen dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend is bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audits is gebleken dat beide organisaties hier aantoonbaar werk van hebben gemaakt.