Privacy op School Award 2021

25 mei 2021

De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. In hoeverre lukt het de scholen om hieraan te voldoen? Om die vraag goed te beantwoorden houdt Privacy op School een benchmark bij voor het onderwijs. Het Krimpenerwaard College en Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar zijn de organisaties die het afgelopen jaar met een overall gemiddelde volwassenheidscore van 3,0 (schaal 1-5) het hoogst hebben gescoord in onze AVG Benchmark. Reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje te zetten!

Erik van Es feliciteert Rutger van den Bosch, Hoofd Facilitaire Zaken van het Krimpenerwaard College / Tonny Plas feliciteert Jos Dohle Privacy Officer van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

 

Wij gingen langs bij Rutger van den Bosch, Hoofd Facilitaire Zaken van het Krimpenerwaard College en Jos Dohle, Privacy Officer van Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, om hen te verrassen met de Privacy op School Award. Beiden gaven aan blij verrast te zijn en de award graag in ontvangst te nemen. Uiteraard namens de eigen organisaties en in het bijzonder de bij het IBP-traject direct betrokken medewerkers.

Het Krimpenerwaard College verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Zij hebben, binnen het voortgezet onderwijs, het hoogst gescoord in onze AVG Benchmark. Datzelfde geldt voor Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar, die de hoogste score behaalde van de primair onderwijs organisaties. De uitreiking van deze Privacy op School Award doen we niet zonder reden op 25 mei 2021. Het is die dag precies drie jaar geleden dat de AVG-wetgeving binnen de EUR in werking trad.

De volwassenheidsscore van beide organisaties geeft aan dat zij in voldoende mate in controle zijn als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent niet alleen dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audits is gebleken dat zowel het Krimpenerwaard College en Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar hier aantoonbaar werk van hebben gemaakt.

 

 

Privacy op School Award

De Privacy op School Award is in het leven geroepen om:

  • Onderwijsorganisaties aan te moedigen om de mate waarin zij hun beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy op orde hebben en AVG compliant zijn, in beeld te brengen.
  • Onderwijsorganisaties te stimuleren aan de slag te gaan met IBP, zodat zij meer ‘in control’ zijn en persoonsgegevens en privacy van betrokkenen beter worden beschermd.
  • Een gezamenlijke norm te bepalen voor het basisniveau van de AVG in het onderwijs.

AVG Benchmark voor het onderwijs

Voor de benchmark vergelijken we onderwijsorganisaties waarbij we een AVG audit hebben uitgevoerd. Tijdens de audits beoordelen we de volwassenheid van organisaties aan de hand van een toetsingskader op negen domeinen. Zo kunnen we de individuele score van organisaties afzetten tegen de benchmark op een overall score en op de negen domeinen. Organisaties krijgen hiermee niet alleen inzicht in hoe zij scoren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, maar ook hoe zij zich verhouden tot andere onderwijsorganisaties.

Vanuit Privacy op School merken we dat onze klanten behoefte hebben aan een AVG ‘baseline’, een norm en antwoord op de vraag: ‘wanneer doen we het goed?’. Het afzetten van de individuele score tegen de AVG Benchmark wordt zeer gewaardeerd en we zien dat dit organisaties echt helpt om in te schatten waar ze staan en om te bepalen of en waar nog actie gewenst is. We zijn daarom ook blij en trots dat we inmiddels een goed gevulde benchmark hebben en deze Privacy op School Award kunnen uitreiken aan de best scorende primair en voortgezet onderwijsorganisatie.

Ontwikkeling IBP

In 2020 hebben we voor het eerst een Privacy op School Award uitgereikt, toen kwam Stichting PCPO De Vier Windstreken als beste uit de bus en maakte we nog geen onderscheid tussen de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Als we de ontwikkelingen van de benchmark van dit jaar vergelijken met die van vorig jaar vallen een aantal zaken op:

  • Het overall-gemiddelde van de IBP-benchmark is van een 2,3 gestegen naar een 2,5 (schaal 1-5).
  • De IBP-governance is bij de meeste schoolorganisatie goed geregeld en aan de meeste wettelijk verplichte onderdelen van de AVG wordt inmiddels voldaan.
  • Het op- en vaststellen van IBP-beleid is bij veel organisaties redelijk op orde maar de implementatie en beheer van dit beleid verdient vaak nog aandacht
  • Ondanks een behoorlijke toename op het domein van ‘controle, toezicht en monitoring’, is hier nog de grootste winst te behalen.
  • Ook zien we dat bewustwording blijvend aandacht vraagt en dat hier lang niet altijd gestructureerd op wordt ingezet.
  • De overall conclusie is dat de meeste schoolorganisaties goed op weg zijn met het AVG compliance traject maar nog niet als ‘AVG compliant’ of ‘in control’ beoordeelt kunnen worden en dat in de meeste gevallen alle domeinen nog aandacht behoeven ten aanzien van compliancy.

Ook kans maken op de Privacy op School Award?

Wil jij ook weten in hoeverre jullie organisatie IBP op orde heeft en dit kunnen vergelijken met andere onderwijsorganisatie?  Neem dan vrijblijvend contact op via info@privacyopschool.nl.