De Vier Windstreken wint eerste Privacy op School Award

25 mei 2020

De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. Maar wat is ‘passend’? Om die vraag goed te beantwoorden zijn wij vorig jaar gestart met een benchmark voor het onderwijs. Stichting PCPO De Vier Windstreken is de organisatie die het afgelopen jaar met een overall gemiddelde volwassenheidscore van 3,1 (schaal 1-5) het hoogst heeft gescoord in onze AVG Benchmark, reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje zetten.

 

Afgelopen week gingen we langs bij Diana Lorier-Kooi, voorzitter college van bestuur van De Vier Windstreken, om haar te verrassen met de eerste Privacy op School Award. Diana Lorier-Kooi, bestuurder van De Vier Windstreken, gaf aan blij verrast te zijn en deze award graag in ontvangst te nemen namens de gehele organisatie en in het bijzonder namens Karin Hoekstra, trekker van IBP binnen de organisatie, die helaas niet aanwezig was.

De Vier Windstreken verdient het om in het zonnetje gezet te worden omdat zij het afgelopen jaar het hoogst heeft gescoord in onze AVG Benchmark. De uitreiking van deze Privacy op School Award doen we juist vandaag, 25 mei 2020, omdat het nu precies twee jaar is nadat de AVG van toepassing is in de hele EU.

De volwassenheidsscore van De Vier Winstreken geeft aan dat de organisatie in voldoende mate in controle is als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent niet alleen dat het beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) is vastgesteld, maar ook dat dit volledig is en bekend bij de betrokkenen in de organisatie. Bij de uitgevoerde audit is gebleken dat De Vier Windstreken hier aantoonbaar werk van heeft gemaakt.

 

Privacy op School Award

De Privacy op School Award is in het leven geroepen om:

  • Onderwijsorganisaties aan te moedigen om de mate waarin zij hun beleid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy op orde hebben en AVG compliant zijn, in beeld te brengen.
  • Onderwijsorganisaties te stimuleren aan de slag te gaan met IBP, zodat zij meer ‘in control’ zijn en persoonsgegevens en privacy van betrokkenen beter worden beschermd.
  • Een gezamenlijke norm te bepalen voor het basisniveau van de AVG in het onderwijs.

 

AVG Benchmark voor het onderwijs

Voor de benchmark vergelijken we onderwijsorganisaties waarbij we een AVG audit hebben uitgevoerd. Tijdens de audits beoordelen we de volwassenheid van organisaties aan de hand van een toetsingskader op negen domeinen. Zo kunnen we de individuele score van organisaties afzetten tegen de benchmark op een overall score en op de negen domeinen. Organisaties krijgen hiermee niet alleen inzicht in hoe zij scoren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, maar ook hoe zij zich verhouden tot andere onderwijsorganisaties.

Vanuit Privacy op School merken we dat onze klanten behoefte hebben aan een AVG ‘baseline’, een norm en antwoord op de vraag: ‘wanneer doen we het goed?’. Het afzetten van de individuele score tegen de AVG Benchmark wordt zeer gewaardeerd en we zien dat dit organisaties echt helpt om in te schatten waar ze staan en om te bepalen of en waar nog actie gewenst is. We zijn daarom ook blij en trots dat we inmiddels een goed gevulde benchmark hebben en deze Privacy op School Award kunnen uitreiken.

 

Ook kans maken op de Privacy op School Award?

Wil jij ook weten in hoeverre jullie organisatie IBP op orde heeft en dit kunnen vergelijken met andere onderwijsorganisatie?  Neem dan vrijblijvend contact op via info@privacyopschool.nl.

 

Tonny Plas en Erik van Es feliciteren Diana Lorier-Kooi voorzitter CvB De Vier Windstreken