PO as-a-service

De Privacy Officer is een functie die vaak intern wordt belegd bij scholen. Deze functionaris houdt zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van het IBP-beleid binnen de organisatie. De PO is het eerste aanspreekpunt op het gebied van IBP. Samen met de FG en eventueel een CISO (security officer) vormen zij een belangrijk team binnen de organisatie. Soms ontbreekt deze rol binnen de organisatie of moet deze rol tijdelijk vervangen worden. Hierdoor blijft veel werk liggen. Wij kunnen op tijdelijke basis een Privacy Officer uitlenen die als kwartiermaker fungeert voor het creëren van deze rol binnen de organisatie of als projectleider om het IBP-beleid binnen de organisatie daadwerkelijk te implementeren.

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Waarom zou u voor een PO van Privacy op School kiezen?

Waarom zou u voor een PO van Privacy op School kiezen?

 • Onafhankelijk
 • Praktische aanpak die werkt
 • Grote kennis van zaken
 • Ervaring in het onderwijs
 • Continuïteit
 • Schaalbaarheid en flexibel
 • Vraagbaak voor alle betrokkenen
 • Direct inzetbaar bij beveiligings-incidenten en datalekken
 • Onafhankelijk
 • Praktische aanpak die werkt
 • Grote kennis van zaken
 • Ervaring in het onderwijs
 • Continuïteit
 • Schaalbaarheid en flexibel
 • Vraagbaak voor alle betrokkenen
 • Direct inzetbaar bij beveiligings-incidenten en datalekken

“Onze FG adviseert ons op een prettige wijze bij het doorontwikkelen van ons privacybeleid. Dit op een hele praktische manier door bijvoorbeeld het aanleveren van relevante formats en het uitzetten van een audit. Erik is ook onze “critical friend” die we een aantal keer al hebben ingezet bij privacyvraagstukken op scholen van onze stichting.” 

Pascal van Dr. Schaepmansstichting

“Privacy op School heeft met haar expertise op het gebied van privacy ons door het woud van wetgeving geleid en heeft op deze wijze ons op een prettige manier geholpen een goed doordacht AVG beleid en handboek te maken. Door de voorlichtingsbijeenkomsten op al onze scholen voor de medewerkers is het duidelijk geworden wat de impact van een AVG beleid is en hoe we daar naar moeten handelen. Privacy op School verzorgt voor ons tevens de taak van FG waardoor we verzekerd zijn van de bewaking van het privacybeleid.” 

Aad van OPO-R.

“De Europese regelgeving voor privacy-beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) brengt nogal wat vragen en extra activiteiten teweeg. We zijn blij met de knowhow van de medewerkers van Privacy op School. Na een eerste kennismaking hebben we besloten om een AVG audit te laten uitvoeren op onze onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben we ook besloten om de functionaris gegevensbescherming (FG) bij deze organisatie in te huren. Daarnaast gaan we ook gebruik maken van het IPB-portaal van Privacy op School. De werkzaamheden zijn erg helpend bij het goed regelen van deze ingewikkelde materie.”  

Gerrit Jan van VVGO Bunschoten-Spakenburg

“Onze FG adviseert ons op een prettige wijze bij het doorontwikkelen van ons privacybeleid. Dit op een hele praktische manier door bijvoorbeeld het aanleveren van relevante formats en het uitzetten van een audit. Erik is ook onze “critical friend” die we een aantal keer al hebben ingezet bij privacyvraagstukken op scholen van onze stichting.” 

Pascal van Dr. Schaepmansstichting

“Privacy op school heeft met haar expertise op het gebied van privacy ons door het woud van wetgeving geleid en heeft op deze wijze ons op een prettige manier geholpen een goed doordacht AVG beleid en handboek te maken. Door de voorlichtingsbijeenkomsten op al onze scholen voor de medewerkers is het duidelijk geworden wat de impact van een AVG beleid is en hoe we daar naar moeten handelen. Privacy op School verzorgt voor ons tevens de taak van FG waardoor we verzekerd zijn van de bewaking van het privacy beleid.” 

Aad van OPO-R.

“De Europese regelgeving voor privacy-beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) brengt nogal wat vragen en extra activiteiten teweeg. We zijn blij met de knowhow van de medewerkers van Privacy op School. Na een eerste kennismaking hebben we besloten om een AVG audit te laten uitvoeren op onze onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben we ook besloten om de functionaris gegevensbescherming (FG) bij deze organisatie in te huren. Daarnaast gaan we ook gebruik maken van het IPB-portaal van Privacy op School. De werkzaamheden zijn erg helpend bij het goed regelen van deze ingewikkelde materie.”  

Gerrit Jan van VVGO Bunschoten-Spakenburg