Webinars

Een bruikbaar antwoord op al jouw vragen!

Webinar AVG en administratie

Medewerkers in de administratie krijgen veel informatievragen gesteld door interne medewerkers en ook door externe partijen. Welke zaken hebben betrekking tot de de leerling- en personeelsadministratie in relatie to de AVG? Deze webinar is bedoeld voor FG’s, Privacy Officers, en onderwijsondersteunend personeel met een administratieve functie.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe ga je om met informatievragen van interne medewerkers en derden?
 • Welke gegevens mag je wel en niet delen?
 • Waar moet je rekening mee houden bij dossiervorming?
 • Wat valt onder inzagerecht?
 • Wie mag welke gegevens verwerken?
 • Hoe lang mag of moet je gegevens bewaren?

Webinar AVG en ict

Veel persoonsgegevens worden digitaal verwerkt. Bewust en onbewust wordt er ontzettend veel data via het netwerk en/of internet gedeeld. Deze webinar is bedoeld voor FG’s, Privacy Officers, en onderwijsondersteunend personeel met een functie gerelateerd aan ict.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

 • Welke technische en organisatorische maatregelen moet je als school regelen op het gebied van informatiebeveiliging en hoe pak je dit aan?
 • Waar moet je rekening mee houden bij de inkoop van ICT?
 • Welke beveiligingsstandaarden en ISO-normen zijn relevant voor het onderwijs?

Webinar AVG en zorg

In de leerlingenzorg wordt gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarmee je zorgvuldig mee om moet gaan. Als schoolorganisatie en als zorgprofessional dien je extra maatregelen te nemen. Deze webinar is bedoeld voor FG’s, Privacy Officer, IB-ers, zorgcoördinatoren en medewerkers van een samenwerkingsverband.

Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

 • Welke regels gelden er met betrekking tot AVG en Passend Onderwijs?
 • Wanneer vraag je toestemming en wanneer is dat niet nodig? 
 • Hoe communiceer je met ouders/verzorgers over de zorgbegeleiding van hun kind?
 • Hoe gaan orthopedagogen en psychologen om met hun zorgplicht, gedragscode en AVG?
 • Moet je afspraken maken met hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van de leerling?

  Duur: 1 uur 

  Kosten: € 75,- per deelnemer

  Locatie: Online

  Data webinars: 5 oktober 2020

  Meer informatie over onze webinars? Neem dan gerust contact met ons op.