Webinar AVG en zorg

Leren adviseren

In de leerlingenzorg wordt gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, waarmee je zorgvuldig mee om moet gaan. Als schoolorganisatie en als zorgprofessional dien je extra maatregelen te nemen. Deze webinar is bedoeld voor FG’s, Privacy Officer, IB-ers, zorgcoördinatoren en medewerkers van een samenwerkingsverband.
Onder meer de volgende vragen komen aan bod:

  • Welke regels gelden er met betrekking tot AVG en Passend Onderwijs?
  • Wanneer vraag je toestemming en wanneer is dat niet nodig?
  • Hoe communiceer je met ouders/verzorgers over de zorgbegeleiding van hun kind?
  • Hoe gaan orthopedagogen en psychologen om met hun zorgplicht, gedragscode en AVG?
  • Moet je afspraken maken met hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding en ondersteuning van de leerling?

Voor wie

FG, Privacy Officer, IB, zorgcoördinator, medewerker SWV

Hoe lang

1 uur

Kosten

€ 75,- per deelnemer

Data

In overleg

Locatie

Online