Trainingen Privacy

Leren op een praktische wijze

Training Audit

Een belangrijke taak van de FG-er is om toezicht te houden en aan de verantwoordelijke te rapporteren in hoeverre de organisatie voldoet aan de AVG. Na het volgen van deze audit training ben je in staat om effectief interne audits binnen een schoolorganisatie uit te voeren.

We leren je de juiste basiskennis en vaardigheden om een interne audit goed voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Een praktische training, waarmee je direct als interne auditor in je school aan de slag kunt. Bij het uitvoeren en uitwerken van de audit kun je na de training desgewenst worden ondersteund.

De volgende onderwerpen komen langs:

 • Nut en doel van een interne audit
 • Interne audit plannen, organiseren en uitvoeren
 • Gesprekstechnieken
 • Hoe te handelen bij geconstateerde afwijkingen

Training Verwerkingsregister

Het opstellen en actueel houden van het ‘register van verwerkingsactiviteiten’, ook wel het verwerkingsregister genoemd, is voor scholen een verplicht onderdeel in haar wettelijke verplichting om aan te tonen dat zij compliant is aan de AVG. De AVG heeft een aantal voorwaarden aan dit register gesteld.

In deze training leer je waaraan het register moet voldoen, hoe je het verwerkingsregister vult en actueel houdt. Daarnaast krijg je inzicht in een aantal methodieken en tools die je kunnen helpen om het overzicht te bewaren.

  Training DPIA

  Scholen ontkomen er niet aan om Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) uit te voeren. DPIA’s zijn namelijk verplicht wanneer er sprake is van een hoog risico met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Verder is het verstandig om voor je meest risicovolle applicaties periodiek een DPIA uit te voeren en te bepalen of je maatregelen nog passend zijn of juist aanscherping behoeven. Het uitvoeren van een DPIA is een zorgvuldige klus, waar de nodige kennis bij komt kijken.

  Tijdens deze training leer je hoe je een DPIA uitvoert en krijg je inzicht in de risico’s die er binnen jouw school kunnen bestaan.

  Voor elk risico denk je na over de mogelijke maatregelen. Je leert te bepalen of het risico hiermee is verholpen of is gemitigeerd tot een acceptabel niveau. Hierbij bieden we je een praktische methodiek en procesondersteunende formats, inclusief een sjabloon adviesrapportage voor de besluitvorming.

  Na de training ben je in staat om zelfstandig een DPIA uit te voeren en daarover te rapporteren. Wil je bij (een eerste) DPIA extra worden ondersteund door één van onze experts, dan kan dat natuurlijk ook.

   Voor wie: FG en Privacy Officers in het onderwijs

   Duur:
   Training Audit – 1 dag
   Training DPIA of Verwerkingsregister – 3 uur

   Kosten:
   Training Audit – € 895,- per deelnemer
   Training DPIA of Verwerkingsregister – € 495,- per deelnemer

   Locatie: Bodegraven of eigen locatie

   Data: 
   Training Audit – 19 november 2020
   Training DPIA – 5 november 2020
   Training Verwerkingsregister – 24 november 2020

   Meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte met toelichting aan.