Passend Onderwijs en Zorg

Leerzaam & praktisch

Masterclass AVG en passend onderwijs

Rondom passend onderwijs spelen veel vraagstukken rondom de privacy van leerlingen en hun ouders. Er wordt veel gewerkt met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens, met alle mogelijke risico’s van dien. Er is veel specifieke regelgeving van toepassing waarvan je op de hoogte van moet te zijn. In deze masterclass gaan we niet alleen in op wet- en regelgeving, maar behandelen we ook actuele casuïstiek. We delen best practices en staan we stil bij de vragen die op de werkvloer leven. De rol van hulpverleners binnen de school (zoals psychologen en orthopedagogen) komt ook uitgebreid aan bod.

Na deze masterclass weet jij precies waar jouw verantwoordelijkheid ligt op het gebied van passend onderwijs en waar deze eindigt. Je kan zelfstandig aan de slag met privacy- vragen en passend onderwijs. Ook krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

De masterclass richt zich op professionals binnen onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden die zich (verder) willen verdiepen in privacyvraagstukken rondom leerlingenzorg. Dit kan gaan om IB-ers, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers, FG-ers, Privacy Officers, maar ook jeugdhulpverleners en zorgspecialisten die verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering rondom leerlingenzorg.

  Waarom deze opleiding?

  • Aandacht voor de specifieke regelgeving rondom passend onderwijs
  • Delen van best practices van ervaringsdeskundigen
  • Ook onderwerpen als het convenant thuiszitters komen aan bod
  • Na de masterclass heb je een antwoord op al je privacyvragen, ook krijg je praktische hulpmiddelen aangereikt.

   Kennissessie AVG en passend onderwijs

   Tijdens deze sessie staat centraal wat je over privacy moeten weten in je dagelijkse werk in het passend onderwijs. Je krijgt uitleg over de uitgangspunten rondom wetgeving passend onderwijs en de AVG, vuistregels voor het omgaan en gebruiken van persoonsgegevens, de belangrijkste tips voor samenwerking met hulpverleners, de positie van samenwerkingsverbanden, de gedragscodes van (jeugd)hulpverleners en de regels rondom toestemming.

   Deze sessie wordt aangeboden als open inschrijving, maar is ook bij uitstek geschikt om op locatie te geven aan teams van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die zich met passend onderwijs bezig houden. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen, interactie en voor het (vooraf) inbrengen van casuïstiek. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

   Voor wie: 
   Masterclass – FG, Privacy Officers, IB, Zorgcoördinatoren, medewerkers SWV
   Kennissessie – IB, zorgcoördinatoren, mentoren en begeleiders

   Duur: 
   Masterclass – 1 dag
   Kennissessie – 2 uur

   Kosten:
   Masterclass – € 895,- per deelnemer
   Kennissessie – € 295,- per deelnemer

   Locatie: Bodegraven of eigen locatie

   Data: Masterclass – 29 oktober 2020

   Meer informatie over deze opleiding? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte met toelichting aan.

   Gemiddeld beoordeeld met een 9 door eerdere deelnemers!