Opleiding FG en opleiding PO

Elk schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Deze FG houdt binnen een organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en houdt zich bezig met de privacy van medewerkers en leerlingen.

Onze opleiding is speciaal ontwikkeld voor PO en VO en geeft u alle tools in handen om invulling te geven aan uw positie als Functionaris Gegevensverwerking of IBP-functionaris binnen uw onderwijsomgeving. Daarnaast krijg u de gelegenheid een netwerk op te bouwen met andere professionals op het gebied van privacy in het onderwijs.

In samenwerking met APS IT bieden wij een tweedaagse gecertificeerde opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming/Privacy Officer. Deze opleiding is met name bedoeld voor (bovenschools) stafmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met privacy.Voor meer informatie over deze opleiding kunt u contact opnemen met Tonny Plas
ln.lo1558581496ohcsp1558581496oycav1558581496irp@y1558581496nnot1558581496
tel. 06-26694499


Heeft u interesse in deze opleiding?

De eerstvolgende opleidingsdata zijn:

  • donderdag 26 september & vrijdag 27 september (Utrecht);
  • maandag 4 november & dinsdag 5 november (Utrecht).

     


Passen bovengenoemde data niet maar heeft u wel interesse in de opleiding? Vul het formulier in, dan houden wij u op de hoogte van toekomstige opleidingsdata.