Opleiding FG in het PO en VO

Word in twee dagen expert op het gebied van de AVG!

Beschikt u of uw schoolbestuur over onvoldoende kennis van de privacywetgeving en IBP-beleid in het onderwijs? Wilt u de functie Functionaris voor de Gegevensbescherming of Privacy Officer toerusten met toepasbare kennis en praktische vaardigheden in het PO en VO? Dan is deze opleiding iets voor u!


Onze opleiding is speciaal ontwikkeld voor PO en VO en geeft u alle tools in handen om invulling te geven aan uw positie als Functionaris Gegevensverwerking of IBP-functionaris binnen uw onderwijsomgeving. Daarnaast krijg u de gelegenheid een netwerk op te bouwen met andere professionals op het gebied van privacy in het onderwijs.

Van wetgeving naar praktijk

Na het volgen van deze tweedaagse opleiding heeft u alle benodigde kennis binnen uw eigen organisatie voorhanden. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om een netwerk op te bouwen met andere professionals op het gebied van privacy in het onderwijs.


Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor alle personen die intensief betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering van of het toezicht houden op het IBP-beleid binnen organisaties in de onderwijssector, zoals scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, onderwijsadviesdiensten, voorschoolse educatie en buitenschoolse opvang.De kosten voor de opleiding bedragen € 1.995,- (excl. BTW). U ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat.


Naast de twee dagen deelname is er geen specifieke voorbereiding nodig. We raden u aan om een laptop of tablet mee te nemen.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Introductie & wetgeving
- Rol van FG en PO;
-  Beginselen AVG;
-  Vertaling naar de praktijk.

IBP-Beleid en governance
-  Aanpak IBP-beleid;
-  Organisatie IBP;
-  Uitwerken eigen casus;
-  Evaluatie en afronding; 

Risicioanalyse en plan van aanpak toezicht FG 
-  Aanpak risicoanalyse en Data protection impact assessment (DPIA);
-  Praktijkoefening;
-  Opstellen plan van aanpak toezicht FG;
-  Evaluatie en toezicht.

Bewustwording en voorlichting 
-  Uitwerken casus;
-  Presenteren casus. 

Deze training duurt twee dagen en de tijden zijn als volgt:
Dag 1: van 9.00 - 17.00 uur 
Dag 2: van 9.00 - 17.00 uur 


Na de training

•  kunt u beginnen als FG of PO;
•  kent u de ins en outs van de AVG, inclusief de uitvoeringswet;
•  beschikt u kennis en handvatten voor de ontwikkeling van IBP-beleid;
•  weet u hoe u IBP(-beleid) kunt organiseren en implementeren binnen uw schoolbestuur ;
•  kunt u een risicoanalyse uitvoeren en een plan van aanpak opstellen voor de implementatie en evaluatie van beheersmaatregelen;
•  heeft u een aanpak voor een voorlichtings- en bewustwordingscampagne binnen uw schoolbestuur ontwikkeld.