Wil jij onze nieuwsbrief ontvangen?

Privacy op School bestaat uit een enthousiast team van FG-ers en privacyadviseurs met een juridische, informatie- en onderwijskundige achtergrond. Sinds 2016 helpen wij scholen bij de implementatie van het informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid) en ondersteunen wij scholen bij al hun IBP-vraagstukken. 

We onderscheiden ons door een gedegen kennis van de AVG in combinatie met een praktische aanpak die op het onderwijs is afgestemd. Samen met schoolbesturen zoeken wij naar een werkwijze die past bij de school, uitvoerbaar is en uiteraard voldoet aan de wettelijke kaders van de AVG. 

We begeleiden vanuit de rol als FG en Privacy Officer scholen, samenwerkingsverbanden en onderwijsondersteunende organisaties in het PO, SBO, V(S)O en MBO. We bedienen meerdere samenwerkende scholencollectieven. Wij vinden het belangrijk dat scholen niet zelf het wiel hoeven uit te vinden, daarom delen we graag onze kennis en ervaring. 

Daarnaast zijn we aangesloten bij het Nederlands Genootschap van FG-ers. Vanuit de klankbordgroep vindt afstemming plaats met de Autoriteit Persoonsgegevens en PO- en VO-raad.