Nieuws

Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google

Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google

In ons nieuwsbericht van 12 april jl. hebben we u geschreven over de raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens door SLM Rijk ten aanzien van het gebruik van Google. Deze week zijn er nieuwe ontwikkelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat het...

lees meer
Digitale bewustwording en veilige alternatieven

Digitale bewustwording en veilige alternatieven

Dit artikel is onlangs gepubliceerd in het magazine ‘Achter de schermen’ van APS IT-diensten. Digitalisering van het onderwijs is al jaren aan de gang, maar is door corona in een stroomversnelling geraakt. Bij het lesgeven maken leerkrachten steeds vaker gebruik van...

lees meer
Privacy op School Award 2021

Privacy op School Award 2021

Krimpenerwaard College en Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar zijn de organisaties die het afgelopen jaar het hoogst hebben gescoord in onze AVG Benchmark, reden genoeg om hen eens flink in het zonnetje zetten.

lees meer
Eerste hulp bij DPIA’s

Eerste hulp bij DPIA’s

Een DPIA is bedoeld om inzicht te krijgen in de privacyrisico’s van verwerkingen van persoonsgegevens en de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beperken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het uit laten voeren van DPIA’s voor bepaalde verwerkingen...

lees meer
Hoe nu verder met Google?

Hoe nu verder met Google?

Begin maart stonden de media er vol van: Google bevat risico’s met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd en is het behoorlijk stil rondom Google. Iedereen wacht gespannen de uitkomsten af van de gesprekken met Google...

lees meer

Ja, ik wil interessant nieuws over privacy in het onderwijs ontvangen in mijn mailbox.

Wij gebruiken jouw naam en e-mailadres alleen voor het periodiek verzenden van de nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment weer afmelden voor onze nieuwsbrief. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.
Vragen en antwoorden over de opleiding PPO

Vragen en antwoorden over de opleiding PPO

We hebben veel positieve reacties ontvangen over onze nieuwe opleiding Privacy Professional Onderwijs en we merken dat hier veel belangstelling voor is. Hieronder hebben we een aantal vragen opgenomen met onze antwoorden. Waarom geeft Privacy op School deze opleiding...

lees meer
Opleiding Privacy Professional Onderwijs

Opleiding Privacy Professional Onderwijs

Klaar met de keuzestress! Je hoeft niet langer te kiezen tussen een goede privacy-opleiding, of een praktijkgerichte training. De verdiepende opleiding “Privacy Professional Onderwijs” richt zich op FG’s of privacy officers die een gedegen privacy-opleiding zoeken...

lees meer
Update corona registratie en delen van gegevens

Update corona registratie en delen van gegevens

In ons artikel van 18 februari jl. hebben we geschreven over de handreiking van de PO-Raad en de VO-raad over corona en privacy. Via dit artikel geven we een update. Het ministerie van OCW heeft een aantal veel gestelde vragen en antwoorden gepubliceerd over de...

lees meer
Uitdagingen voor Privacy Professionals in het Onderwijs

Uitdagingen voor Privacy Professionals in het Onderwijs

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs en binnen samenwerkingsverbanden worden steeds vaker gegevens van leerlingen en studenten uitgewisseld. Onderwijsinstellingen leggen steeds meer gevoelige gegevens vast van leerlingen, hun ouders en...

lees meer
Gratis webinars over IBP-tooling

Gratis webinars over IBP-tooling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. In een toelichting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat dat mailen van persoonsgegevens is toegestaan, maar dat dit dan wel veilig moet...

lees meer
Is Google nog wel veilig?

Is Google nog wel veilig?

Zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als OCW hebben op 1 maart jl. de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de DPIA van Google. Een DPIA is een risicoanalyse op verwerkingen met een hoog risico. Meer informatie daarover is hier te vinden.  DPIA van...

lees meer