Het verwerkingsregister: last of lust?

webredactieGeen categorie

Naast alle al bestaande lasten en administratieve rompslomp hebben scholen en schoolbesturen er een verplichting bij: het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten, oftewel een verwerkingsregister. Een flink document waar veel werkuren in zitten. Toch is het creëren van een verwerkingsregister niet alleen een wettelijke plicht of een “verplicht nummertje”, het is juist een kans voor jouw onderwijsorganisatie!

Eén jaar AVG: hindernissen en uitdagingen

webredactieGeen categorie

Dat de nieuwe privacywetgeving geresulteerd heeft in meer aandacht voor privacy, ook in het onderwijs, valt niet te ontkennen. Veel scholen hebben een slag gemaakt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Toch bestaan er nog genoeg obstakels en is het voldoen aan de AVG niet “zomaar” geregeld. Welke hindernissen en uitdagingen ervaar je als schoolbestuur en hoe los je dit het beste op? Lees meer!

G Suite for Education en de leerlingprivacy

webredactieGeen categorie

Een veelgehoord misverstand rondom de AVG is dat er “niets” meer is toegestaan. Overal zou toestemming voor nodig zijn. Ook rondom aanbieders van clouddiensten kunnen twijfels bestaan, voornamelijk rondom Google en G Suite for Education. Kunnen we dat als onderwijsaanbieder nog gebruiken? En in hoeverre is (ouderlijke) toestemming nodig?
Lees meer!

Netwerkbijeenkomst – FG in het onderwijs

webredactieGeen categorie

Netwerkbijeenkomst – Functionaris Gegevensbescherming in het onderwijs. Op woensdag 5 juni 2019 organiseert Privacy op School opnieuw een (gratis) netwerk- bijeenkomst voor u als Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer in het onderwijs.

Workshop Verwerkingsregister en Verwerkersovereenkomsten

webredactieGeen categorie, workshop

De AVG brengt veel werk met zich mee voor schoolbesturen. Denk aan het opstellen en onderhouden van verwerkingsregisters. In een of twee workshops van 3 uur bieden wij schoolbesturen aan om gezamenlijk met ons en met andere deelnemende schoolbesturen het verwerkingsregister voor respectievelijk leerlingen en medewerkers te vullen.

De FG als klusjesman

webredactiefg, Geen categorie

Steeds meer scholen hebben er een in dienst: een Functionaris voor Gegevensbescherming. In de praktijk vaak dé persoon die alles weet van de AVG en dé persoon die alle mogelijke taken uitvoert op het gebied van privacy van leerlingen en medewerkers. Zo wordt de Functionaris ingezet als manusje-van-alles. Tegelijkertijd eist de wet dat de Functionaris onafhankelijk moet zijn. Hoe zit het precies met de verhouding tussen onafhankelijkheid en uitvoerende taken? Lees meer!

GDPR Privacy in de klas

Raamovereenkomst SIVON

webredactieGeen categorie

Privacy op School heeft afgelopen vrijdag 15 februari een raamovereenkomst met SIVON afgesloten voor de inhuur van een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) voor schoolbesturen.

Functionaris Gegevensbescherming onderwijs

Nieuwsbrief februari 2019

webredactieGeen categorie

Privacy op School helpt scholen door het hele land met het ‘AVG’ proof maken van hun datahuishouding. De nieuwe privacytool gaat scholen veel tijd besparen. Lees meer in onze nieuwsbrief.