Geslaagde netwerkbijeenkomst – FG in het onderwijs

webredactieGeen categorie

Geslaagde netwerkbijeenkomst - FG in het onderwijs

Op 13 november jl. organiseerden wij een netwerkbijeenkomst door en voor FG's in het onderwijs.


 De sprekers behandelden de thema's ethiek (Job Vos), rol en positie van de FG (Lars Zegers) en de FG als toezichthouder (Maarten van Diggele). Vervolgens gingen de deelnemers over deze thema's met elkaar in gesprek. Een goede bijeenkomst waarin kennis en ervaringen werden gedeeld en nieuwe verbindingen konden worden gelegd.
Een nieuw initiatief is de oprichting van een klankbordgroep Onderwijs binnen het Nederlands Genootschap van FG's (NGFG). Op 21 november komt een groep Onderwijs-FG's bij elkaar op het kantoor van Privacy op School in Bodegraven. Samen zullen we dan de doelen van deze klankbordgroep gaan bepalen en plannen maken hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden.
Verdere informatie volgt!