“Ik sla nu nooit meer iets lokaal op”

31 oktober 2022

Ze draait zich nog een keer om. Met een snelle blik inspecteert ze het lokaal. Alle devices heeft ze goed uitgeschakeld. Wat een stilte. En wat een contrast met de uitgelaten stemming van twee uur geleden. Het einde van een turbulent schooljaar is daar, de deur van het lokaal kan dicht. Niet op slot, want de aannemer gaat in de zomervakantie verbouwen…

Bij Privacy op school maakten we het mee: een school die tijdens de zomervakantie werd verbouwd. De computers die normaal in een afgesloten ruimte stonden, werden tijdens de verbouwing gestolen. Op een van de computers stond informatie van medewerkers die lid waren van een vakbond, maar er stonden ook gegevens op van radicaliserende leerlingen. De diefstal betekende voor de school niet alleen extra kosten voor nieuwe computers. Want de gegevens van de radicaliserende leerlingen konden niet meer worden gebruikt voor het doen van aangifte of opsporing door de politie.

Wat de meerwaarde van Privacy op school was geweest? Wij adviseren scholen over maatregelen rondom informatiebeveiliging, zoals encryptie en back-ups. Met meer bewustwording had de medewerker deze gegevens niet lokaal, maar in de cloud bewaard. Ieder jaar weer geven we onze klanten voor de zomervakantie een checklist met zaken waar aan moet worden gedacht.

Lees hier hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij bewustwording.