Is meekijksoftware op school in het belang van het kind?

11 januari 2024

Scholen zijn de afgelopen jaren steeds meer digitaal gaan werken. Dat roept vragen op over privacy en gegevensdeling. Mogen basisscholen bijvoorbeeld via een applicatie meekijken op de computerschermen van hun leerlingen? Wat mag volgens de privacyregels, en wat is wenselijk voor het kind? “Het gaat niet alleen om of het mag en of het technisch kan, maar ook om of je het wil, als schoolbestuur. Het is eigenlijk een ethisch vraagstuk, het heeft met visie te maken.” Wanneer is digitaal onderwijs een hulpmiddel, en wanneer gaat het te ver?

Onze collega’s Job en Evelijn hebben meegewerkt aan een artikel van Bureau Spotlight waarin deze onderwerpen behandeld worden. Lees het artikel hier

Zie hieronder ook ons filmpje met uitleg over de KinderDPIA over meekijksoftware op de schermen van de basisschoolkinderen.