Is het gebruik van Canva door leerlingen veilig?

11 juni 2024
Canva is een erg populair programma in het onderwijs. Een veel gestelde vraag, is of Canva nu wél of niet kan worden gebruikt in de klas en of de verwerkersovereenkomst (of Data Protection Agreement/DPA) met Canva voldoende waarborgen geeft om de applicatie aan te schaffen. Hoe zit het precies?

Het gebruik van Canva for Education is redelijk veilig voor scholen en leerlingen. Canva gebruikt meerdere lagen aan maatregelen om ervoor te zorgen dat de content op hun platform veilig is. Ze blokkeren bepaalde zoektermen (denk hierbij aan het wel/niet toegang krijgen tot content die niet voor kinderen geschikt is) en maken gebruik van een machinelearning-platform om de veiligheid te waarborgen. Voor de uitwisseling van persoonsgegevens buiten de EER zijn SCC’s (Standaard Contractuele Clausules) van toepassing en is Canva aangesloten bij het Data Privacy Framework. Verder is Canva ISO 27001 gecertificeerd, waarmee zij kunnen aantonen dat zij voldoende doen om aan de wet- en regelgeving toe voldoen rondom informatiebeveiliging.

De verwerkersovereenkomst (DPA)
De standaard DPA van Canva is echter nogal algemeen opgesteld en geeft onvoldoende duidelijkheid over de verwerking die zij als verwerker doen. Privacy op School heeft hierover met een jurist van het hoofdkantoor van Canva overleg gehad en in overleg met hen een DPA op basis van het model privacy convenant afgestemd. Van deze DPA vinden wij dat het voldoende waarborgen geeft voor het gebruik op scholen.

Wél risico’s
Er zijn echter wel degelijk risico’s en hiervoor is het belangrijk dat scholen met de gebruikers goede afspraken maken. Met Canva kun je verschillende grafische ontwerpen maken, zoals sociale media-afbeeldingen, flyers en posters, presentaties, logo’s en visitekaartjes, infographics of collages.

Het risico hierbij is dat beeldmateriaal/foto’s worden toegevoegd en gedeeld zonder dat hiervoor toestemming is verkregen. Daarom is het belangrijk duidelijke afspraken met de gebruikers te maken over welke beelden wel en niet mogen worden gebruikt en dat dit wordt vastgelegd (o.a. geen gebruik van beelden van klasgenoten).

Hoe contract afsluiten met Canva?
Wanneer je Canva voor je school wilt afnemen, krijg je niet automatisch de hiervoor benoemde DPA. Canva is intern bezig om te onderzoeken of ze deze DPA automatisch kunnen toepassen voor alle scholen in Nederland. Dit is echter niet de manier waarop zij normaliter regionale juridische overeenkomsten benaderen. Hoewel het document door Canva is goedgekeurd en geaccepteerd, moeten klanten Canva voorlopig nog vragen het samen met hen te ondertekenen, zodat het van toepassing kan zijn op hun instelling.

Canva heeft gevraagd dat schoolorganisaties, wanneer zij zich aanmelden voor gebruik van Canva via deze link, om “My educational institution has a data privacy agreement” te selecteren en een kopie van de DPA te uploaden* of anderszins de ‘NL Model Agreement’ aan te vragen

*bij Privacy op School kun je deze DPA opvragen, waarbij je alleen nog de gegevens van jouw schoolbestuur moet invullen.