Inhuur Functionaris Gegevensbescherming

Wettelijke verplichting scholen

Elk schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Deze taak mag ook extern belegd worden. Via Privacy op School kunt u, voor korte of lange termijn, een functionaris gegevensbescherming inhuren. Wij bieden daarvoor de dienst FG as-a-service.

Heeft u al een interne FG of wilt u eerst inzicht in hoe u er voor staat? Dan kunnen wij voor u een (eenmalige) AVG audit uitvoeren.

Met deze diensten ontlast u de druk in uw eigen organisatie en krijgt u inzicht in hoeverre u aan de privacywetgeving voldoet.


FG as a service

Functionaris Gegevensbescherming (FG) as a service inzetten? Dat kan!

De gecertificeerde FG van Privacy op School heeft kennis van het onderwijs. Samen met u doorloopt hij het proces naar AVG compliance. Door middel van een speciaal op het onderwijs ontwikkeld toetsingskader wordt inzichtelijk gemaakt hoe u er voor staat op gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De FG zal met regelmaat op locatie aanwezig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op deze manier raakt de FG vertrouwd met de organisatie (en andersom) en vormt hij/zij een beeld van het kennisniveau van de AVG en de mate waarin procedures, richtlijnen (etc.) met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens worden toegepast.


Waarom zou u voor een FG van Privacy op School kiezen?

 • onafhankelijk (wettelijk verplicht);
 • grote kennis van zaken én verstand van onderwijs (netwerk van mede-experts);
 • continuïteit (beschikbare FG-pool);
 • schaalbaarheid en flexibel direct in te zetten als vraagbaak voor alle betrokkenen;
 • directe registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevensdirect;
 • inzetbaar bij vermeende datalekken en beveiligingsincidenten.

 AVG audit en quickscan

Met onze informatiebeveiliging- en privacy-quickscan brengen we de huidige situatie snel en overzichtelijk in beeld. Met een AVG-audit krijgt u inzicht in hoe u er voor staat op gebied van informatiebeveiliging en privacy. De audit start met een verkennend gesprek waarin de opzet en doorlooptijd van de audit met u wordt bepaald. Aan de hand van een IBP-vragenlijst wordt bovenschools bekeken in hoeverre u aan de verplichtingen van de AVG voldoet. Met behulp van een online nulmeting worden de medewerkers bevraagd op de thema’s informatiebeveiliging en privacy.

 

Wat onze klanten vertellen

 • .

  “Onze FG adviseert ons op een prettige wijze bij het doorontwikkelen van ons privacybeleid. Dit op een hele praktische manier door bijvoorbeeld het aanleveren van relevante formats en het uitzetten van een audit. Erik is ook onze “critical friend” die we een aantal keer al hebben ingezet bij privacyvraagstukken op scholen van onze stichting.” 
  Pascal van Dr. Schaepmansstichting

 • .

  Privacy op school heeft met haar expertise op het gebied van privacy ons door het woud van wetgeving geleid en heeft op deze wijze ons op een prettige manier geholpen een goed doordacht AVG beleid en handboek te maken. Door de voorlichtingsbijeenkomsten op al onze scholen voor de medewerkers is het duidelijk geworden wat de impact van een AVG beleid is en hoe we daar naar moeten handelen. Privacy op School verzorgt voor ons tevens de taak van FG waardoor we verzekerd zijn van de bewaking van het privacy beleid.” 
  Aad van OPO-R.

 • .

  De Europese regelgeving voor privacy-beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) brengt nogal wat vragen en extra activiteiten teweeg. We zijn blij met de knowhow van de medewerkers van Privacy op School. Na een eerste kennismaking hebben we besloten om een AVG audit te laten uitvoeren op onze onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben we ook besloten om de functionaris gegevensbescherming (FG) bij deze organisatie in te huren. Daarnaast gaan we ook gebruik maken van het IPB-portaal van Privacy op School. De werkzaamheden zijn erg helpend bij het goed regelen van deze ingewikkelde materie.” 
  Gerrit Jan van VVGO Bunschoten-Spakenburg

Meer weten?


Wilt u meer informatie over deze service? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte met toelichting aan. Dat kan via Erik van Es, , tel. 06-2279 3522, of vul onderstaand formulier in: