Inhuur Functionaris Gegevensbescherming

FG diensten

Elk schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Deze taak mag ook extern belegd worden. Via Privacy op School kunt u, voor korte of lange termijn, een functionaris gegevensbescherming inhuren. Wij bieden daarvoor de dienst FG as-a-service.

Heeft u al een interne FG of wilt u eerst inzicht in hoe u er voor staat? Dan kunnen wij voor u een (eenmalige) AVG audit uitvoeren.

Met deze diensten ontlast u de druk in uw eigen organisatie en krijgt u inzicht in hoeverre u aan de privacywetgeving voldoet.


FG as-a-service

Functionaris Gegevensbescherming (FG) as-a-service inzetten? Dat kan!

De gecertificeerde FG van Privacy op School heeft kennis van het onderwijs. Samen met u doorloopt hij het proces naar AVG compliance. Door middel van een speciaal op het onderwijs ontwikkeld toetsingskader wordt inzichtelijk gemaakt hoe u er voor staat op gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De FG zal met regelmaat op locatie aanwezig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op deze manier raakt de FG vertrouwt met de organisatie (en andersom) en vormt hij/zij een beeld van het kennisniveau van de AVG en de mate waarin procedures, richtlijnen etc. met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens worden toegepast.



Waarom zou u voor een FG van Privacy op School kiezen?

 

  • onafhankelijk (wettelijk verplicht);
  • grote kennis van zaken én verstand van onderwijs (netwerk van mede-experts);
  • continuïteit (beschikbare FG-pool);
  • schaalbaarheid en flexibel direct in te zetten als vraagbaak voor alle betrokkenen;
  • directe registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevensdirect;
  • inzetbaar bij vermeende datalekken en beveiligingsincidenten.

 


AVG audit

Met een AVG-audit krijgt u inzicht in hoe u er voor staat op gebied van informatiebeveiliging en privacy. De audit start met een verkennend gesprek waarin de opzet en doorlooptijd van de audit met u wordt bepaald. Aan de hand van een IBP-vragenlijst wordt bovenschools bekeken in hoeverre u aan de verplichtingen van de AVG voldoet. Met behulp van een online nulmeting worden de medewerkers bevraagd op de thema’s informatiebeveiliging en privacy.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze service? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte met toelichting aan. Dat kan via Erik van Es, ln.lo1553060894ohcsp1553060894oycav1553060894irp@k1553060894ire1553060894, tel. 06-2279 3522