IBP-portaal

Dé privacy omgeving voor scholen


Als school heeft u volgens de AVG een informatie- en verantwoordingsplicht. Het portaal vormt de privacyverklaring van de school en is eenvoudig te onderhouden. Het portaal is voorzien van content en u kunt er zó mee aan de slag. Deze content wordt automatisch aangepast naar de laatste ontwikkelingen rondom de AVG. Bovendien kunt u naar eigen wens gegevens toevoegen.


Alle informatie op één plek

Het plaform bestaat uit drie onderdelen. Het portaal, bestaande uit een kennisbank, een IBP-dashboard, en als derde onderdeel, een online verwerkingsregister, kan scholen optimaal ontzorgen.


1. IBP-kennisbank voor ouders, leerlingen en medewerkers


Image

Het IBP-portaal beschikt over een kennisbank met een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden, overzichtelijk ingedeeld in rubrieken. Ze zijn gelinkt aan onderliggende documenten (die ook op een andere plek beheerd kunnen worden), zoals de procedure datalekken, de gedragscode personeel, de procedure toestemming fotomateriaal etc. Zo is informatie makkelijk vindbaar en toegankelijk. U kunt kiezen welke informatie u via het portaal wilt delen met ouders, zodat u tevens voldoet aan uw informatieplicht.


2. IBP-dashboard voor Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming


Image

Het IBP-portaal beschikt over een dashboard voor de maatregelen die genomen dan wel gecontroleerd moeten worden op basis van de risicoanalyses. Dit dashboard is bedoeld voor de Privacy Officer en/of Functionaris Gegevensbescherming. Met dit dashboard kan de school voldoen aan haar verantwoordingsplicht.


3. Online verwerkingsregister


Image

Het IBP-portaal beschikt over een register van de verwerkingsactiviteiten zodat de verwerkingen beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit onderdeel is gebaseerd op het model van Kennisnet welke in samenwerking met Privacy op School ontwikkeld is. Het online verwerkingsregister is ook los verkrijgbaar.Meer weten?