Hoe ‘senior’ ben jij als Privacy Professional in het onderwijs?

12 september 2022

Wil jij ook een echt werkend Privacy Masterplan?

We horen in ons netwerk van onderwijs-FG’s en Privacy Officers (PO) vaak dat er te weinig tijd is om echt grote stappen te maken en dat er concreet werkmateriaal ontbreekt. De meeste opleidingen voor de FG’s en PO’s in het onderwijs gaan vaak over kennis over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderwijsinstellingen die een FG verplicht moeten aanstellen, weten vaak niet goed wat een dergelijke functie inhoudt, wat je daarvan mag verwachten en dus ook niet voor hoeveel uren per week deze moet worden ingezet .

Tijdens onze praktische opleiding PPO – die vooral is gefocust op vaardigheden voor het kunnen toepassen van de AVG binnen het onderwijs – is het opzetten van een functieprofiel dat past bij de mate van volwassenheid waarin een organisatie zich bevindt, een belangrijk onderdeel. Ook wordt aandacht besteed aan de cultuurkant, zodat de privacy professional in het onderwijs meer effectiviteit kan bewerkstelligen. De weerstand die de AVG vaak binnen het onderwijs oplevert, kan voorkomen of doorbroken worden door de verwachtingen van de privacy professional in het onderwijs van tevoren al goed te managen. Dat kan alleen als er een Masterplan ligt waar resultaten en taken goed in beschreven staan, begeleid door een realistische planning.

Uiteindelijk zal een privacy professional in het onderwijs in staat moeten zijn om op een proactieve manier met concrete output (activiteiten/resultaten) aan moeten kunnen tonen dat met diens inspanningen de organisatie is gegroeid op het gebied van privacy volwassenheid. Daarbij moet opgemerkt worden dat de privacy professional ook moet kunnen aangeven waar zijn eigen ontwikkelpunten zich bevinden.

Ben jij er aan toe om de volgende stap te maken en het verschil te maken in het onderwijs? Kijk dan hier of meld je direct aan voor de opleiding Privacy Professional Onderwijs (PPO) van Privacy1 en Privacy op School!