Google update maatregelen

24 april 2023

In december 2022 berichtten SIVON en SURF dat Google binnen de afgesproken termijn maatregelen heeft opgeleverd om de risico’s uit de DPIA van 2021 te mitigeren. De meeste maatregelen voldoen aan onze eerder gemaakte afspraken; Google pakt nu de resterende punten op en heeft aangegeven die uiterlijk half juni te hebben opgelost. Jouw instelling ontvangt na oplevering zo spoedig mogelijk bericht. Je hoort dan ook of je mogelijk zelf aanpassingen moet doorvoeren. Op basis van de afspraken met Google, concluderen SIVON en SURF dat zij het gebruik van Google Workspace niet hoeven af te raden.

Op de website van SIVON kun je de update over Google lezen.

Hieronder vind 2 brieven die aan de Tweede Kamer zijn gestuurd over dit onderwerp.
Brief ministers OCW aan Tweede Kamer
Brief minister Justitie & Veiligheid aan Tweede Kamer