FG as-a-service

Functionaris Gegevensbescherming (FG) as-a-service inzetten? Dat kan! De gecertificeerde FG van Privacy op School heeft kennis van het onderwijs en de AVG. Samen met u doorloopt hij/zij het verbeterproces naar AVG compliance en verzorgt hij/zij de wettelijke verplichte toezichtsrol voor uw organisatie.

Door middel van een speciaal op het onderwijs ontwikkeld toetsingskader wordt inzichtelijk gemaakt hoe u er voor staat op gebied van informatiebeveiliging en privacy. De FG zal met regelmaat op locatie aanwezig zijn voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden, zoals het geven van advies, het voorlichten van medewerkers en het oplossen van vraagstukken. Op deze manier raakt de FG vertrouwd met de organisatie (en andersom) en vormt hij/zij een beeld van het kennisniveau van de AVG en de mate waarin procedures, richtlijnen, etc. worden toegepast.

Waarom zou u voor een FG van Privacy op School kiezen?

Waarom zou u voor een FG van Privacy op School kiezen?

 • Onafhankelijk
 • Praktische aanpak die werkt
 • Grote kennis van zaken
 • Ervaring in het onderwijs
 • Continuïteit
 • Schaalbaarheid en flexibel
 • Vraagbaak voor alle betrokkenen
 • Direct inzetbaar bij beveiligings-incidenten en datalekken
 • Onafhankelijk
 • Praktische aanpak die werkt
 • Grote kennis van zaken
 • Ervaring in het onderwijs
 • Continuïteit
 • Schaalbaarheid en flexibel
 • Vraagbaak voor alle betrokkenen
 • Direct inzetbaar bij beveiligings-incidenten en datalekken

“Onze FG adviseert ons op een prettige wijze bij het doorontwikkelen van ons privacybeleid. Dit op een hele praktische manier door bijvoorbeeld het aanleveren van relevante formats en het uitzetten van een audit. Erik is ook onze “critical friend” die we een aantal keer al hebben ingezet bij privacyvraagstukken op scholen van onze stichting.” 

Pascal van Dr. Schaepmansstichting

“Privacy op School heeft met haar expertise op het gebied van privacy ons door het woud van wetgeving geleid en heeft op deze wijze ons op een prettige manier geholpen een goed doordacht AVG beleid en handboek te maken. Door de voorlichtingsbijeenkomsten op al onze scholen voor de medewerkers is het duidelijk geworden wat de impact van een AVG beleid is en hoe we daar naar moeten handelen. Privacy op School verzorgt voor ons tevens de taak van FG waardoor we verzekerd zijn van de bewaking van het privacybeleid.” 

Aad van OPO-R.

“De Europese regelgeving voor privacy-beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) brengt nogal wat vragen en extra activiteiten teweeg. We zijn blij met de knowhow van de medewerkers van Privacy op School. Na een eerste kennismaking hebben we besloten om een AVG audit te laten uitvoeren op onze onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben we ook besloten om de functionaris gegevensbescherming (FG) bij deze organisatie in te huren. Daarnaast gaan we ook gebruik maken van het IPB-portaal van Privacy op School. De werkzaamheden zijn erg helpend bij het goed regelen van deze ingewikkelde materie.”  

Gerrit Jan van VVGO Bunschoten-Spakenburg

“Onze FG adviseert ons op een prettige wijze bij het doorontwikkelen van ons privacybeleid. Dit op een hele praktische manier door bijvoorbeeld het aanleveren van relevante formats en het uitzetten van een audit. Erik is ook onze “critical friend” die we een aantal keer al hebben ingezet bij privacyvraagstukken op scholen van onze stichting.” 

Pascal van Dr. Schaepmansstichting

“Privacy op school heeft met haar expertise op het gebied van privacy ons door het woud van wetgeving geleid en heeft op deze wijze ons op een prettige manier geholpen een goed doordacht AVG beleid en handboek te maken. Door de voorlichtingsbijeenkomsten op al onze scholen voor de medewerkers is het duidelijk geworden wat de impact van een AVG beleid is en hoe we daar naar moeten handelen. Privacy op School verzorgt voor ons tevens de taak van FG waardoor we verzekerd zijn van de bewaking van het privacy beleid.” 

Aad van OPO-R.

“De Europese regelgeving voor privacy-beleid, de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG) brengt nogal wat vragen en extra activiteiten teweeg. We zijn blij met de knowhow van de medewerkers van Privacy op School. Na een eerste kennismaking hebben we besloten om een AVG audit te laten uitvoeren op onze onderwijsorganisatie. Inmiddels hebben we ook besloten om de functionaris gegevensbescherming (FG) bij deze organisatie in te huren. Daarnaast gaan we ook gebruik maken van het IPB-portaal van Privacy op School. De werkzaamheden zijn erg helpend bij het goed regelen van deze ingewikkelde materie.”  

Gerrit Jan van VVGO Bunschoten-Spakenburg