Eerste hulp bij DPIA’s

12 april 2021

Een DPIA is bedoeld om inzicht te krijgen in de privacyrisico’s van verwerkingen van persoonsgegevens en de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beperken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het uit laten voeren van DPIA’s voor bepaalde verwerkingen die gepaard gaan met een hoog risico (art. 35 AVG). Privacy op School heeft in opdracht van schoolbesturen en sectororganisaties diverse DPIA’s uitgevoerd op het gebied van cameratoezicht, leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen (LAS’en).

Waarom een DPIA voor een LAS?

LAS’en bevatten veel (gevoelige) persoonsgegevens voor enerzijds de administratie die nodig is voor bekostiging, verzuim en anderzijds het volgen van leerlingen. De pakketten zijn de laatste jaren sterk uitgebreid qua functionaliteit en aanvullende modules, koppelingen en apps. De DPIA’s die uitgevoerd zijn, laten zien dat er voor zowel scholen als leveranciers nog werk aan de winkel is.

Zelf aan de slag

De DPIA-rapportages voor de LAS’en in het PO en VO worden binnenkort gratis beschikbaar gesteld via Kennisnet/SIVON. In de rapportages zijn de risico’s opgenomen die door een werkgroep van scholen zijn aangeleverd. Op basis hiervan zijn maatregelen geformuleerd. Natuurlijk is het aan elk schoolbestuur zelf om na te gaan of de risico’s ook van toepassing zijn en de genoemde maatregelen voldoende passend zijn. Het scheelt scholen veel werk doordat ze gebruik kunnen maken van een vooringevuld format.

Eerste hulp bij…

Mocht je begeleiding nodig hebben of uitleg bij het gebruik van het format voor de LAS’en, dan staan wij je graag terzijde. Ook voor de uitvoering van andere DPIA’s kun je bij ons terecht. Download hier onze flyer of neem contact op via info@privacyopschool.nl.

 

Hoe nu verder met Google

Begin maart stonden de media er vol van: Google bevat risico’s met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Lees hier wat je als school kunt doen.