Duidelijkheid over toestemming voor apps in Google Workspace

5 oktober 2023

Google en een aantal leveranciers hebben in online hulpartikelen aan scholen die apps van derden gebruiken laten weten dat zij vóór 23 oktober actie moeten ondernemen.

Google schrijft namelijk dat scholen verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van ouderlijke toestemming voordat hun minderjarige leerlingen toegang krijgen tot apps van derden. SIVON heeft met Google afgesproken dat de eis om ouders (van minderjarige leerlingen) toestemming te vragen, niet geldt voor Nederlandse onderwijsinstellingen (zie bericht van SIVON hierover). Omdat de hulppagina’s over Google Workspace for Education voor de hele wereld beschikbaar zijn, is het niet mogelijk om specifiek voor de Nederlandse situatie deze pagina’s aan te passen. Hierdoor is bij Nederlandse scholen verwarring ontstaan. Google heeft onlangs de formulering ‘consent as required’ aangepast naar ‘consent if required’.

Scholen kiezen zelf welk leermateriaal zij willen gebruiken en hebben hiervoor dus geen toestemming nodig.

Als school moet je nog wel keuzes maken welke apps van derden je aan en uit wilt zetten. Privacy op School adviseert de apps waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, uit te zetten. Daarnaast zouden apps waarmee wel een verwerkersovereenkomst is afgesloten, maar vrijwel niet (meer) worden gebruikt ook kunnen worden uitgezet. Hierdoor houd je als school het overzicht op de gebruikte apps en welke persoonsgegevens er worden uitgewisseld.

Lees ook ons nieuwsbericht van 11 september jl. over privacy-maatregelen Google Workspace for Education en nieuwe ChromeOS op Chromebooks.