DPIA

Wanneer een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dan dient een privacytoets te worden uitgevoerd. Dit wordt ook wel een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. Een DPIA is bedoeld om inzicht te krijgen in de privacyrisico’s van verwerkingen van persoonsgegevens en de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beperken (mitigeren).

Scholen verwerken grootschalig en op systematische wijze (bijzondere) persoonsgegevens van leerlingen, dit brengt risico’s met zich mee.

Plan nu een afspraak in voor ondersteuning

Landelijk worden er door SIVON DPIA’s uitgevoerd en model-DPIA’s gepubliceerd. Op de website van SIVON is te vinden welke DPIA’s dit jaar gepland zijn. Wij hebben in opdracht van SIVON diverse DPIA’s uitgevoerd en kunnen deze voor uw organisatie op maat maken.

Hieronder ziet u 3 ondersteuningspakketten die wij bieden:

Basis

U doorloopt de generator en rondt de DPIA op Google zelfstandig af. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €195,-

Uitgebreid

U doorloopt en rondt de DPIA op Google zelfstandig af. Achteraf kunt u uw resultaten met een privacyexpert bespreken, en kunnen er waar mogelijk nog antwoorden gewijzigd worden of extra advies gegeven worden. Dit betreft een overleg van 1,5 uur. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €600,-

Compleet

U wordt gekoppeld aan een van onze privacy experts en geheel ontzorgd. Een van onze privacy experts doorloopt de generator en rondt de DPIA op Google voor u af. De expert vraagt de benodigde informatie bij uw onderwijsinstelling op, om de DPIA af te kunnen ronden. De kosten hiervoor bedragen eenmalig €2790,-.

Toegang tot generator
DPIA op maat in PDF en Word
Certificaat aantoonbaarheid uitvoeren DPIA
Controleren uitkomsten DPIA en advies door expert
Intake en inventarisatie
Uitvoering volledig DPIA traject door expert

Basis

€195 excl. btw

Uitgebreid

€600 excl. btw

Compleet

€2790 excl. btw

Waarom DPIA’s laten uitvoeren door Privacy op School?

 

N

Geen risico

Neem geen risico door de DPIA en de maatregelen die hieruit naar voren komen niet juist of niet volledig uit te voeren.

N

Kennis en ervaring

Privacy op School beschikt over de benodigde kennis en ervaring voor de uitvoering van DPIA’s.

N

Wij kunnen meedenken

Privacy op School kan met de school en het bestuur meedenken op welke wijze het werken met Google Workspace voortgang kan vinden.