“En toen stuurde ik gevoelige info naar alle ouders”

19 september 2022

Het is een dag als alle andere. De vertrouwde geluiden van de krioelende leerlingen sijpelen het kantoor binnen. De school bruist en geeft energie. In een flow werkt ze haar mailbox bij.
Maar dan ineens…. sh.t! … is het er. Dat buikpijngevoel. Net nadat ze bij een mailtje op ‘verzenden’ heeft geklikt, beseft ze: wat als bijlage is bijgevoegd, is absoluut niet voor de ontvanger bedoeld.

Een school die Privacy op School inschakelde, ondervond de grote gevolgen van zo’n menselijke fout. Een medewerker had een aanmeldformulier van een nieuw aangemelde leerling op het bureaublad opgeslagen met daarop gevoelige informatie over de thuissituatie. De medewerker verstuurde dezelfde dag een nieuwsbrief naar alle ouders. Tenminste, dat was de bedoeling. In plaats van de nieuwsbrief werd het aanmeldformulier bijgevoegd. Uiteraard zonder opzet, maar de gevolgen waren heftig. De ouder was boos, de medewerker en de school gingen diep door het stof en er kwamen diverse klachten van ouders. Was dit te voorkomen?

Privacy op school biedt elke school hulp bij het ontwikkelen en implementeren van (gedrags-)afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast voeren we risicoanalyses uit en adviseren we scholen bij het afhandelen van dergelijke incidenten, ook in relatie tot de AP. Het bijsluiten van een verkeerd bestand is lastig te voorkomen Maar in deze casus ging het al fout bij de stap ervoor, namelijk de inhoud en afhandeling van het aanmeldformulier. Dat was met de juiste maatregelen zeer waarschijnlijk niet gebeurd.

Lees meer over hoe Privacy op School scholen helpt op onze bewustwordingspagina.