COVID-19 en privacy: een spanningsveld?

9 november 2020

We zitten middenin de tweede coronagolf. Inmiddels is de capaciteit van de GGD voor het bron- en contactonderzoek niet meer toereikend. Dat zorgt voor vragen bij scholen. Hoe acteer je als school op oplopende besmettingen? En hoe ver mag je gaan? In dit artikel praten we je bij over COVID-19 in relatie tot de privacy van de leerlingen en medewerkers. 

Gezondheidsgegevens zijn allereerst persoonsgegevens, deze gegevens zeggen direct of indirect iets over een persoon. Daarnaast zijn gezondheidsgegevens bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden vanwege de gevoeligheid door de wet extra beschermd. In principe is het verboden om deze gegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Terug naar de coronacrisis en het bron- en contactonderzoek. Als onderwijsorganisatie houd je graag de controle. Ook wanneer het gaat om coronabesmettingen zou het handig zijn om een registratie bij te houden. De GGD heeft de taak gekregen om de registratie van besmettingen bij te houden. De GGD mag voor dat doel ook medische gegevens gebruiken. De school heeft deze taak niet. Zoals vermeld is de verwerking van alle medische gegevens en gegevens omtrent COVID-19 in principe verboden. Daarnaast is er voor onderwijsinstellingen geen uitzondering die mogelijk maakt dat de reden van een ziekmelding geregistreerd wordt.

Daarom mag de school wel registreren dát iemand ziek is, maar niet wat de leerling of medewerker mankeert. Op die wijze geeft de AVG wel de ruimte om de echte noodzakelijke informatie vast te leggen. Deelt de leerling of medewerker uit zichzelf wat hij of zij mankeert? Ook dat is geen reden om dit te noteren.¹

 

Les op afstand en thuisquarantaine

Het kan handig zijn om in het LVS te vermelden dat een leerling de lessen thuis volgt. Ook van medewerkers wil je wellicht registreren dat er thuisgewerkt wordt. Informatie rondom thuiswerken of het volgen van les op afstand mag wel worden genoteerd zolang er geen gezondheidsgegevens bij komen kijken. Het is voor de leerkrachten en de verzuimboekhouding immers belangrijk om te weten of iemand ziek is, of thuis alsnog de lessen volgt. Maar: de reden achterliggende reden van het thuiszitten kan en mag niet vermeld worden.

 

Bron- en contactonderzoek

Sinds de capaciteit van de GGD voor het bron- en contactonderzoek sterk afneemt, zijn er scholen die het bron- en contactonderzoek zelf willen oppakken. Door ziektegevallen te registreren en nauwe contacten, klasgenoten en collega’s te informeren zouden zo besmettingen binnen de school kunnen worden voorkomen. Wees hierin echter terughoudend. Bron- en contactonderzoek is een taak van de GGD en niet voor de school. Zoals vermeld kan en mag de school geen informatie omtrent de aard en oorzaak van een ziekmelding registrerenOm die reden kan en mag de school ook geen bron- en contactonderzoek uitvoeren.

 

Voorzorgsmaatregelen

Wel is het belangrijk dat de school zich inspant om te zorgen voor een zoveel mogelijk veilige leer- en werkomgeving. Bij een oplopend aantal besmettingen kunnen extra voorzorgsmaatregelen worden genomen of kan het thuisonderwijs weer (deels) geactiveerd worden. Op die manier probeer je toch het aantal besmettingen binnen de school te beperken, terwijl je tegelijkertijd rekening houdt met de privacy van leerlingen en medewerkers. Maak je je toch zorgen? Neem dan contact op met de regionale GGD en kijk samen wat mogelijk is.