Coronaregistratie

18 februari 2021

Gisteren heeft de PO-raad en VO-raad een handreiking gepubliceerd voor scholen over de registratie en communicatie rondom corona. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier recentelijk informatie over gepubliceerd. Via dit artikel willen we u informeren hoe te handelen.

Achtergrond

Sinds begin februari 2021 vallen ook kinderen tot 12 jaar onder het thuisblijf- en testbeleid en zijn ze onderdeel van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Voor de jeugd tot 18 jaar was dit al langer het geval. Hierbij is het extra van belang om een goede melding en monitoring te hebben van besmettingen. Om de school zo veilig mogelijk open te houden en zo snel mogelijk te reageren bij een besmetting of cluster, is het belangrijk dat de school en de GGD nauw samenwerken. Om onrust over eventueel risico voor de eigen gezondheid te voorkomen is daarnaast van belang dat de school ouders en medewerkers snel kan informeren over een besmetting op school. Scholen willen dan ook graag collega’s en leerlingen/ouders waarschuwen om attent te zijn op ziekteverschijnselen als er bij een medewerker of leerling een COVID-19 besmetting is vastgesteld.

Wettelijke kaders

Scholen hebben echter geen wettelijke taak om COVID-19 gegevens te verwerken van leerlingen en personeel op individueel niveau, dat is een taak van de GGD. De GGD kan er om vragen, maar u mag dit niet aanleveren zonder toestemming. U bent als school ook niet verplicht om dit te doen. Gegevens over de gezondheid van personen zijn namelijk bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Dit betekent dat deze gegevens alleen verwerkt mogen worden bij hoge uitzondering. Een van die uitzonderingen betreft de uitdrukkelijke toestemming van diegene om wie het gaat. Toestemming moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, zie ook de website van de AP.

Tips om het werkbaar te houden

  1. In plaats van het regelen van toestemming kunt u het ook anoniem houden en communiceren dat een leerkracht of een kind uit groep of klas X ziek is. Uiteraard zal dan mogelijk ook snel bekend worden wie dat is, maar de school heeft het dan niet zelf vastgelegd of gecommuniceerd.
  2. Voordat de school toestemming gaat regelen voor het verstrekken van gegevens aan de GGD, is het goed om af te vragen of het echt nodig is. U kunt bijvoorbeeld ook een brief namens de GGD verspreiden aan ouders, zonder de adressen of contactgegevens aan hen te overhandigen.
  3. In de handreiking staat ook het volgende dringende advies: “Maak afspraken met ouders over toestemming, betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders bij het testen van hun kind.” Ouders maken over het algemeen zelf een testafspraak en de GGD vertelt dan dat er een ouder bij de test aanwezig moet zijn. Er is dus niet altijd een noodzaak voor scholen om dit vast te leggen.

Downloads

De handleiding van de raden is hier te downloaden: PO-Raad, VO-Raad

Het toestemmingsformulier is hier te downloaden: PO-Raad, VO-Raad