Privacy op School steunt de Code voor kinderrechten

21 februari 2022

Apps en games spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Ze brengen er steeds meer tijd mee door. Hoewel digitale technologie een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen, wijst de praktijk uit dat in het ontwerp van technologieën ook keuzes zijn gemaakt die niet in het belang van kinderen zijn.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Waag samen met de Universiteit Leiden, jongeren, ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts vorig jaar de Code voor Kinderrechten ontwikkeld.

De Code voor Kinderrechten bestaat uit tien beginselen met praktische voorbeelden waarmee ontwerpers en ontwikkelaars de fundamentele rechten van kinderen kunnen waarborgen in digitale diensten.

Alle beginselen zijn te herleiden naar de fundamentele rechten van kinderen in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind 1989 (IVRK). Verder zijn de beginselen gebaseerd op wet- en regelgeving. De beginselen zijn op zichzelf weliswaar geen juridisch afdwingbare regels, maar de onderliggende wet- en regelgeving is wel juridisch bindend.

Privacy op School vindt het belangrijk dat ontwikkelaars van digitale leermiddelen deze beginselen toepassen en dat scholen hier ook rekening mee houden als ze een keuze maken om digitale apps in te zetten in het onderwijs.

Download hier de Code voor Kinderrechten

Bron: https://codevoorkinderrechten.nl/