Uitkomsten onderhandelingen met Google

Uitkomsten onderhandelingen met Google

Donderdag 8 juli jl. hebben SIVON en SURF een webinar georganiseerd om het onderwijs te informeren over de uitkomsten van de onderhandelingen met Google naar aanleiding van de DPIA en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de PO-Raad en VO-raad waren bij...
Bewustwording AVG bij medewerkers in het PO, VO en MBO

Bewustwording AVG bij medewerkers in het PO, VO en MBO

Scholen verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daar moeten zij zorgvuldig mee omgaan en de juiste maatregelen voor nemen. Maar,… weten medewerkers waar ze op moeten letten en wat de afspraken zijn? De AVG eist van scholen dat er gewerkt...
Uitkomsten onderhandelingen met Google

Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google

In ons nieuwsbericht van 12 april jl. hebben we u geschreven over de raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens door SLM Rijk ten aanzien van het gebruik van Google. Deze week zijn er nieuwe ontwikkelingen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat het...
Digitale bewustwording en veilige alternatieven

Digitale bewustwording en veilige alternatieven

Dit artikel is onlangs gepubliceerd in het magazine ‘Achter de schermen’ van APS IT-diensten. Digitalisering van het onderwijs is al jaren aan de gang, maar is door corona in een stroomversnelling geraakt. Bij het lesgeven maken leerkrachten steeds vaker gebruik van...
Privacy op School Award 2021

Privacy op School Award 2021

De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. In hoeverre lukt het de scholen om hieraan te voldoen? Om die vraag goed te beantwoorden houdt Privacy op School een benchmark bij voor het onderwijs. Het Krimpenerwaard...
Eerste hulp bij DPIA’s

Eerste hulp bij DPIA’s

Een DPIA is bedoeld om inzicht te krijgen in de privacyrisico’s van verwerkingen van persoonsgegevens en de maatregelen die nodig zijn om deze risico’s te beperken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het uit laten voeren van DPIA’s voor bepaalde verwerkingen...