Is Google nog wel veilig?

Is Google nog wel veilig?

Zowel het ministerie van Justitie en Veiligheid als OCW hebben op 1 maart jl. de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de DPIA van Google. Een DPIA is een risicoanalyse op verwerkingen met een hoog risico. Meer informatie daarover is hier te vinden.  DPIA van...
Is Google nog wel veilig?

G Suite for Education en toestemming

Een veelgehoord misverstand rondom de AVG is dat er “niets” meer is toegestaan. Overal zou toestemming voor nodig zijn. Ook over aanbieders van clouddiensten kunnen twijfels bestaan, zoals Google en G Suite for Education. Kunnen we dat als onderwijsaanbieder nog...