AVG benchmark voor het onderwijs

webredactieGeen categorie

AVG benchmark voor het onderwijs


De AVG vraagt organisaties om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te nemen. Maar wat is ‘passend’? Om die vraag te beantwoorden zijn wij vorig jaar gestart met een benchmark voor het onderwijs. Voor deze benchmark vergelijken we onderwijsorganisaties waarbij we een AVG audit hebben uitgevoerd. Tijdens de audits beoordelen we de volwassenheid van organisaties aan de hand van een IBP-toetsingskader op negen domeinen. Zo kunnen we de individuele score van organisaties afzetten tegen de benchmark op een overall score en op de negen domeinen. Organisaties krijgen hiermee niet alleen inzicht in hoe zij scoren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (hierna: IBP) maar ook hoe zij zich verhouden tot andere onderwijsorganisaties.


Vanuit Privacy op School merken we dat onze klanten behoefte hebben aan een AVG of IBP ‘baseline’, een norm en antwoord op de vraag: ‘wanneer doen we het goed?’. Het afzetten van de individuele score tegen de AVG Benchmark wordt zeer gewaardeerd en we zien dat dit organisaties echt helpt om in te schatten waar ze staan en om te bepalen of en waar nog actie gewenst is. We zijn daarom ook blij en trots dat we inmiddels een goed gevulde benchmark hebben en dat we op de ‘Dag van de Privacy’ kunnen aankondigen dat we een organisatie in ‘het zonnetje gaan zetten’.


Privacy op School Award

We gaan de organisatie die het afgelopen jaar het hoogst heeft gescoord in onze AVG Benchmark eens flink in het zonnetje zetten. Dat doen we op 25 mei 2020, twee jaar nadat de AVG in werking is getreden. Ook is het dan de ‘Dag van de FG’. We zullen dan de Privacy op School Award 2020 uitreiken aan die onderwijsorganisatie die IBP het best op orde heeft volgens onze benchmark. Benieuwd wie het wordt? Houd dan onze website en nieuwsbrief in de gaten.De Privacy op School Award is in het leven geroepen om:

Onderwijsorganisaties aan te moedigen om de mate waarin zij IBP op orde hebben en AVG compliant zijn, in beeld te brengen.

Onderwijsorganisaties te stimuleren aan de slag te gaan met IBP, zodat zij meer ‘in control’ zijn en persoonsgegevens en privacy van betrokkenen beter worden beschermd.

Een gezamenlijke norm te bepalen voor IBP in het onderwijs.

Onderwijsorganisaties die een goede score halen te belonen.


Dag van de Privacy

De jaarlijkse Europese Dag van de Privacy (Data Protection Day) is in het leven geroepen door de Raad van Europa. Als datum is voor 28 januari gekozen, omdat men op die dag in 1981 begonnen is met het Dataprotectieverdrag, de basis voor onze huidige Europese privacybescherming. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten met betrekking tot het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties.
Meer weten? Kijk op https://www.coe.int/en/web/data-protection/data-protection-day