Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor toenemende risico’s door gebruik van AI in digitale leermiddelen

25 januari 2024

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recentelijk gewaarschuwd voor de groeiende risico’s die gepaard gaan met het gebruik van digitale leermiddelen, die zijn voorzien van algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI), in het onderwijs. Volgens de toezichthouder kunnen deze technologieën de kansenongelijkheid in de klas vergroten. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Trouw publiceerde vandaag een artikel waarin wordt benadrukt dat het gebruik van algoritmes en AI in onderwijsmiddelen grote gevolgen kan hebben voor de privacy van leerlingen. De Autoriteit Persoonsgegevens wijst op de potentiële risico’s en benadrukt de noodzaak van bewustwording over de impact van deze technologieën op het onderwijslandschap.

Risico’s voor Kansenongelijkheid:

Een van de belangrijkste zorgen die naar voren komen, is het toenemende risico op kansenongelijkheid in de klas. Digitale leermiddelen met AI hebben de potentie om onbedoeld bij te dragen aan ongelijke leerkansen, waardoor sommige leerlingen mogelijk worden benadeeld. Privacy op School onderschrijft het belang van een kritische evaluatie van deze technologieën om ervoor te zorgen dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen.

Oproep tot Bewustwording:

Privacy op School adviseert scholen, medewerkers en ouders/verzorgers om bewust na te denken de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het gebruik van AI. Het is cruciaal dat onderwijsinstellingen zorgvuldig overwegen welke technologieën ze implementeren en welke gevolgen deze kunnen hebben voor de privacy van leerlingen en medewerkers.

Lees hier het nieuwsbericht van Trouw