Alliantie Afstandsonderwijs helpt scholen tijdens en na Coronaperiode

webredactieGeen categorie

AVG in het onderwijs

Alliantie Afstandsonderwijs helpt scholen
tijdens en na Coronaperiode


Half maart kwamen we terecht in één van de grootste onderwijsveranderingen ooit: de scholen sloten hun deuren en leerlingen gingen thuis aan de slag. Met veel betrokkenheid en inzet lukte het om leerlingen structuur te bieden, onderwijs te blijven verzorgen en digitale middelen steeds beter in te zetten. In een korte periode werd door iedereen veel geleerd, samengewerkt en onderwijsaanbod verbeterd.


Maar de wereld staat niet stil en we staan na de meivakantie klaar voor de volgende fase: gefaseerde terugkeer naar school en dit combineren met afstandsonderwijs. Basisscholen (en vanaf 1 juni ook voortgezet onderwijs) bereiden zich voor.


De Alliantie Afstandsonderwijs is een open netwerk van landelijke organisaties die het onderwijs ondersteunen; zowel onderwijskundig als met de inzet van ICT. We zijn voor deze gelegenheid een samenwerking aangegaan om daarmee snel, goed en samen bij te dragen aan goed afstandsonderwijs tijdens en na de Coronacrisis.Door gebruik te maken van elkaars expertise en wensen te verbinden aan actie, kunnen we gezamenlijk van waarde zijn. Niet allemaal het wiel uitvinden, maar slim samenwerken. Geen concurrentie, maar aanvulling. Publieke en private partijen met maar één gezamenlijke focus: duurzame onderwijsontwikkeling. We blijven samenwerken zolang we van waarde kunnen zijn voor scholen en besturen.


Zo zijn er al verschillende vraagstukken opgepakt door de alliantiepartners: rondom video-apps en privacy, instructies voor het gebruik van laptops thuis en zorgen dat verstrekte laptops en chromebooks voor thuisgebruik weer goed geïnstalleerd zijn om op school in te zetten. Ook zijn er plannen om oplossingen te ontwikkelen voor kinderen die tijdelijk of langdurig niet op school onderwijs kunnen volgen.


Daarom is www.alliantieafstandsonderwijs.nl gelanceerd. Op deze website plaatsen we vraagstukken en oplossingen die op onze weg zijn gekomen. Ook kunnen schoolbesturen en scholen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs, hun vraagstuk hier kwijt. We spelen dit door aan logische alliantiepartners of pakken het met elkaar op.


Alliantie Afstandsonderwijs