Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google

9 juni 2021

In ons nieuwsbericht van 12 april jl. hebben we u geschreven over de raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens door SLM Rijk ten aanzien van het gebruik van Google. Deze week zijn er nieuwe ontwikkelingen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelt dat het onduidelijk is of persoonsgegevens in Google Workspace (voorheen Google Suite for Education) voldoende zijn beschermd.
De conclusie van de AP is dat als de onduidelijkheden en risico’s van het gebruik van Google Workspace niet worden weggenomen en worden opgelost, Workspace niet meer mag worden gebruikt met ingang van volgend schooljaar. Google heeft laten weten dat ze willen zorgen dat de problemen tijdig opgelost worden.

Brief aan de Tweede Kamer
Het ministerie van OC&W geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan, ervan uit te gaan dat Google voor de start van het schooljaar 2021/2022 de geconstateerde issues heeft opgelost. SIVON, SURF en SLM Rijk zijn momenteel in gesprek met Google over hoe zij de benodigde aanpassingen voor de aanvang van het schooljaar gaan doorvoeren. Tevens verkennen zij wat de gevolgen zijn wanneer Google de tekortkomingen niet tijdig heeft opgelost.

Wat nu?
Tot die tijd adviseren we scholen die overwegen te starten met Google Workspace, die plannen tot nader order te staken, en scholen die een goed alternatief beschikbaar hebben, dit te gebruiken. Op dit moment wordt nog een onderzoek uitgevoerd naar de privacyrisico’s van het gebruik van Chromebooks. Zodra daar meer over bekend is, wordt dat gedeeld. Mocht na onderhandeling met Google blijken dat Google Workspace niet meer mag worden gebruikt, dan geldt uiteraard dat Google Workspace ook niet op Chromebooks mag worden gebruikt.

Meer informatie, voorbeeldbrieven en webinar
Op de website van SIVON wordt meer informatie beschikbaar gesteld de komende tijd. Ook gaat SIVON voorbeeldbrieven ter beschikking stellen die kunnen worden gebruikt om ouders te informeren. Komende vrijdag (11 juni) wordt er van 15.00-16.00 een webinar georganiseerd. Je kunt je hier aanmelden.

Nog vragen?
Uiteraard volgen wij ook de ontwikkelingen op de voet en houden we je op de hoogte van relevante uitkomsten.
Neem voor vragen gerust contact op met de FG van de school of mail naar info@privacyopschool.nl

Bronnen:
PO-Raad
VO-Raad
SIVON 
Ministerie van OCW