View Fullscreen
Actievoorwaarden:
1. De actie loopt tot 31 juli 2019;
2. De aangeboden AVG-audit is een light versie en beperkt zich tot het vullen van het toetsingskader en het leveren van een managementrapportage;
3. Prijzen zijn exclusief btw;
4. Privacy op School behoudt zich het recht de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.